File de pateric...
Avva Olimpie cel al chiliilor, a fost luptat spre curvie şi i-a zis lui cugetul: „Du-te, ia femeie!” Şi sculându-se a călcat lut şi a făcut femeie. Apoi şi-a zis: „Iată femeia ta! Trebuie dar să lucrezi mult ca să o hrăneşti”. Şi lucra ostenindu-se mult. Şi după o zi iarăşi călcând lut, şi-a făcut lui şi fiică şi zicea gândului său: „A născut femeia ta. Ai mai ... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 174.
Din catehism...
De unde rezultă că Botezul este o Taină, şi nu un simbol?
Ştim din cuvintele Mântuitorului către Nicodim: „De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu” (In 3, 5). De aici rezultă că în lucrarea văzută a cufundării în apă la Botez mai este şi o lucrare nevăzută a Sfântului Duh, prin care are loc o naştere din nou sau, cum spune Sfântul Apostol Pavel, o „înnoire a vieţii... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 1 ap. zice:
Episcopul să se hirotonească de către doi sau trei episcopi.