File de pateric...
Fost-a oarecine din cei de frunte, care voia să se lepede de lume şi i-a zis unuia din bătrâni: „Vreau să mă călugăresc!” Şi a răspuns bătrânul: „Nu poţi”. Iar el a zis: „Pot!” Zis-a lui bătrânul: „De voieşti, mergi de te leapădă de toată averea ta şi venind, şezi în chilie!” Deci, mergând el, a dat tot ce avea, oprind o sută de galbeni şi a venit la bătr... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 383-384.
Din catehism...
Ce trebuie să credem despre cei ce îşi dau trupurile să fie arse la crematoriu?
Arderea trupului înseamnă nimicirea lui. De aceea, îşi ard trupurile după moarte numai cei ce îşi închipuie că totul se sfârşeşte cu moartea şi că după moarte nu mai e nimic. Dar noi, creştinii, credem cu tărie în veşnicia sau nemurirea sufletului şi învierea trupurilor, adică în realcătuirea lor din elementele care le-au compus şi în reuniunea lor cu sufletul, pentru a f... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 1 Cartag. 256 zice:
Iubiţilor fraţi, fiind noi întruniţi în sfat, am citit scrisorile trimise de voi în privinţa celor care cred că sunt botezaţi de eretici, ori de schismatici, şi vin la catoliceasca biserică, care una este, în care ne botezăm si ne renaştem. În privinţa cărora suntem încredinţaţi că şi voi înşivă procedând în acelaşi chip păstraţi tăria canonului Bisericii ecumenice. ... mai mult