File de pateric...
Zis-a un bătrân oarecare: „Nu este mai rău lucru şi mai amar decât deprinderea şi obiceiul rău, că multă vreme, silinţă şi osteneală trebuie unuia ca acela ca să-şi poată tăia şi dezrădăcina obiceiul şi deprinderea lui cea rea. Osteneală au avut mulţi, iar vreme n-au avut, că i-a pripit şi i-a tăiat secera morţii împreună cu obiceiul şi deprinderea lor şi numai În... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 266.
Din catehism...
Este vreo deosebire între această cunoaştere şi cea dată prin Descoperirea dumnezeiască?
Felul cunoaşterii existenţei lui Dumnezeu prin Descoperire e mai sigur şi mai preţios, fiindcă această cunoaştere ne-o dă Dumnezeu Însuşi şi mintea noastră nu se mai îndoieşte. Apoi, dacă în Descoperirea dumnezeiască, cunoştinţa existenţei lui Dumnezeu pleacă de la credinţă ca să ajungă la cunoaştere, în aflarea existenţei lui Dumnezeu pe calea firii, mintea porneşte d... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 17 Trul. zice:
De vreme ce clericii feluritelor Biserici, părăsind Bisericile lor, în care au fost hirotoniţi, au alergat la alţi episcopi şi au fost aşezaţi în Biserici străine fără încuviinţarea (învoirea) episcopului propriu, iar prin aceasta se întâmplă ca ei să ajungă (devină) nesupuşi - orânduim ca, de la luna ianuarie a indictionului al 4-lea trecut, nici unul dintre toţi clericii,... mai mult