File de pateric...
A mers odată avva Arsenie într-un loc, şi era acolo trestie şi se mişca din cauza vântului. Şi a întrebat bătrânul pe fraţi: „Ce este sunetul acesta?” Iar fraţii i-au spus că este sunetul trestiei. Zis-a bătrânul către dânşii: „Cu adevărat, de va şedea cineva în linişte [isihie] şi va auzi glas de pasăre, inima nu mai are aceeasi linişte; cu atât mai mult voi, avân... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 17.
Din catehism...
Prin ce este dragostea mai mare decât celelalte virtuţi?
Dragostea este mai mare decât celelalte virtuţi: 1) prin izvorul ei, care este Dumnezeu. Căci Dumnezeu fiind El Însuşi „iubire” (1 In 4, 8), din nemărginită dragoste a creat lumea cu toate făpturile din ea şi astfel iubirea s-a arătat mai întâi în lume şi sălăşluieşte în sufletul omului de la început; 2) prin roadele şi puterea ei, căci „iubirea e plinirea legii” (Rm ... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 11 Nic. C-pol zice:
Întrebare. Cuvine-se a pedepsi pe cineva potrivit canoniconului lui Ioan Ajunătorul?
Răspuns. Fiindcă acest canonicon uzează de multă blândeţe, pe mulţi i-a pierdut; din cauza aceasta, cei ce cunosc binele şi se abat de la el trebuie a se îndrepta