File de pateric...
Un frate oarecare şedea cu tăcere liniştită în chilia lui, păzindu-şi pravila şi orânduiala. Vrăjmaşul diavol, vrând să-l amăgească şi să-l înşele, într-o noapte culcându-se fratele în chilia lui, s-a închipuit vicleanul în chip de înger luminat şi mergând la dânsul l-a deşteptat, zicând: „Scoală-te, robul lui Dumnezeu, la rugăciunea şi pravila ta!” Fratele de... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 335-337.
Din catehism...
Care este a şasea fericire şi ce înţeles are?
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Mt 5, 8). Mântuitorul aseamănă inima omului cu ochiul. Precum ochiul sănătos şi curat poate vedea limpede (Mt 6, 22), tot aşa numai cel cu inimă curată, neacoperită de ceaţa păcatului, îl poate vedea pe Dumnezeu. Cei curaţi cu inima sunt mai întâi cei nevinovaţi şi lipsiţi de vicleşug, ca Natanael (In 1, 47) ... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 73 Cartag. zice:
Aşijderea s-a hotărât ca ziua cinstitelor Paşti să se publice tuturor prin iscălirea actelor sinodului. Iar ziua sinodului să se tină aceeaşi care s-a hotărât la sinodul de la Iconia, adică cea înainte de ziua a zecea a calendarului lui septembrie; deci trebuie să se scrie căpeteniilor tuturor eparhiilor ca atunci când vor convoca la sine sinodul să ţină ziua aceasta