File de pateric...
Zis-a iarăşi [avva Pimen]: „Precum spătarul împăratului stă lângă dânsul de-a pururea gata, aşa trebuie şi sufletul să fie gata spre a lupta împotriva dracului curviei”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 181.
Din catehism...
Ce ne învaţă ele?

Ne învaţă despre ţinta ultimă la care vom ajunge după viaţa noastră pământească în sânul Bisericii. Å¢inta aceasta este viaţa fericită şi nesfârşită ce va urma după „veacuri” pământeşti şi după învierea morţilor.
Din Sfintele Canoane...
Can. 14 Nich. Mărt. zice:
Se cuvine ca monahul care a lepădat schima, şi iarăşi a revenit, să îmbrace iarăşi îmbrăcămintea monahală ce a dezbrăcat, dar fără să se citească rugăciunile orânduite