File de pateric...
A întrebat avva Pamvo pe avva Antonie: „Ce să fac?” Zis-a lui bătrânul: „Să nu te încrezi în dreptatea ta, să nu-ţi pară rău pentru lucrul trecut şi să-ţi înfrânezi limba şi pântecele”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 4.
Din catehism...
Avem noi acum vreo legătură cu sufletele drepţilor din cer?
Da. Este o strânsă legătură de iubire şi de rugăciune între ei şi noi. Ne rugăm cu ei, Îl slăvim pe Dumnezeu împreună cu ei. Facem parte din acelaşi Trup tainic al Domnului, din Biserică, trăind o viaţă duhovnicească comună. Deşi ei alcătuiesc Biserica biruitoare din cer, iar noi cea luptătoare de pe pământ, acestea două nu sunt despărţite, ci unite. E o necontenită tr... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 73 Cartag. zice:
Aşijderea s-a hotărât ca ziua cinstitelor Paşti să se publice tuturor prin iscălirea actelor sinodului. Iar ziua sinodului să se tină aceeaşi care s-a hotărât la sinodul de la Iconia, adică cea înainte de ziua a zecea a calendarului lui septembrie; deci trebuie să se scrie căpeteniilor tuturor eparhiilor ca atunci când vor convoca la sine sinodul să ţină ziua aceasta