File de pateric...
Un frate odată a greşit în Schit şi făcându-se adunare, a trimis către avva Moise, dar el nu voia să vină. Deci a trimis către dânsul preotul zicând: „Vino, că te aşteaptă norodul!” Atunci, el sculându-se, a venit şi luând o coşniţă găurită şi umplând-o cu nisip, o purta. Iar ei ieşind în întâmpinarea lui, i-au zis: ce este aceasta, părinte? Zis-a lor bătrânul: ... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 150-151.
Din catehism...
Avem temeiuri pentru această învăţătură în Sfânta Scriptură şi în Sfinţii Părinţi?
Da, avem. Sfântul Duh e numit de Sfântul Apostol Petru Dumnezeu, când îi spune lui Anania: „De ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi Duhului Sfânt (...) Nu oamenilor ai minţit, ci lui Dumnezeu” (FA 5, 3-4). Iar Sfântul Apostol Pavel spune că Duhul Sfânt e în Dumnezeu, adică în Tatăl şi în Fiul, cum e duhul omului în om. De aceea, El e atotştiutor: „Iar nouă ni le-a des... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 77 Trul. zice:
(Orânduim) că nu se cuvine ca cei din starea preoţească, sau clericii, sau monahii (asceţii) să se scalde în baie cu femei şi nici vreun creştin laic, căci aceasta este cea dintâi învinuire înaintea păgânilor. De s-ar prinde cineva asupra acestui fapt, de ar fi cleric, să se caterisească, iar de ar fi laic, să se afurisească.