File de pateric...
Acelaşi [avva Ioan Colov] era fierbând cu duhul. Deci, mergând oarecare la dânsul, i-a, lăudat lucrul. Și a tăcut. Iarăși acela a pornit cuvânt și iarăși tăcea. A treia oară a zis celui ce venise: „De când ai intrat aici ai scos afară pe Dumnezeu de la mine”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 108.
Din catehism...
Ce urmări aduce păcatul mândriei?
Cel ce se lasă cuprins de păcatul mândriei uită că tot ce are a primit de la Dumnezeu, nesocoteşte poruncile lui Dumnezeu, se laudă numai pe sine, grăieşte de rău pe altul, este făţarnic, se răzvrăteşte împotriva autorităţilor şi rânduielilor obşteşti. Astfel, din mândrie, întocmai ca dintr-o rădăcină otrăvită, se nasc multe păcate. Sfântul Casian Romanul, vorbind de... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 25 Cartag. zice:
Episcopul Aureliu a zis: „Prea veneraţi fraţi, deoarece s-a adus spre dezbatere chestiunea despre înfrânarea unor clerici de la soţiile lor, cu excepţia citeţilor, propun ceea ce s-a întărit la diferite sinoade, ca atât ipodiaconii, care se ating de Sfintele Taine, cât şi diaconii şi presbiterii, dar şi episcopii să se înfrâneze de la soţii la timpuri anumite, ca să fie ca şi... mai mult