File de pateric...
Zis-a maica Theodora: „Siliți-vă să intrați prin ușa cea strâmtă [Mt 7, 13], că precum pomii, de nu vor lua ierni și ploi, nu pot a face roadă, așa și nouă veacul acesta iarnă ne este [FA 14, 22] și împărăției cerurilor nu vom putea să ne facem părtași, fără numai prin multe necazuri și ispite!”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 100.
Din catehism...
Ce înseamnă uciderea sufletească?
Uciderea sufletească înseamnă pilda rea, prin vorbe şi fapte necuviincioase, prin care se dă aproapelui pricină de a se abate din calea bună şi a păcătui, ceea ce îi aduce moartea sufletului, după cuvântul Sfintei Scripturi, care zice: „Păcatul, odată săvârşit, odrăsleşte moarte” (Iac 1, 15). Cu privire la aceasta, Mântuitorul spune: „Iar celui ce-i va fi piatră de poti... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 63 Cartag. zice:
Trebuie să se mai ceară de la împăraţi şi ca, dacă cineva de la orice fel de îndeletnicire distractivă ar voi să vină către harul creştinismului şi să rămână liber de acele întinăciuni, să nu fie iertat nimănui a îndemna şi a sili pe unul ca acesta iarăşi la acele îndeletniciri