File de pateric...
Acelaşi [avva Pimen] i-a zis lui avva Anuv: „«Întoarce-ţi ochii tăi, să nu vadă deşertăciuni» [Ps. 118, 37]; căci slobozenia omoară sufletele”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 204.
Din catehism...
Este mai mare cinstirea Sfintei Fecioare Maria decât cea adusă altor sfinţi?

Da, este mai mare, pentru că ea este cea dintâi între sfinţi. Iată de ce cinstirea adusă ei o numim preacinstire, iar pe ea, Preacinstită.
Din Sfintele Canoane...
Can. 65 Cartag. zice:
Episcopul Aureliu zise: „Dar dacă şi în privinţa lui Ecytiu, care mai demult a fost osândit prin sentinţa episcopilor după cum însuşi a meritat, socotesc că afacerea lui nu trebuie scăpată din vedere de către delegaţia noastră, că dacă s-ar întâmpla să se găsească în acele părţi, atunci fratele nostru să poarte grijă de ordinea bisericească precum trebuie şi, unde ar... mai mult