File de pateric...
Zis-a iarăşi [avva Pimen] despre avva Pamvo, că a zis despre el avva Antonie că: „Din frica de Dumnezeu a făcut Duhul lui Dumnezeu să locuiască în el”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 190.
Din catehism...
De ce Eva n-a fost făcută din aceeaşi ţărână ca Adam?
Eva n-a fost făcută din ţărână, ci din coasta lui Adam, pentru că în bărbat şi femeie este o singură fire trupească, un singur izvor al neamului omenesc. De aceea, de la început n-au fost făcuţi pereche, bărbat şi femeie, sau doi bărbaţi, ori două femei, ci mai întâi bărbatul şi apoi, din el, femeia[1]. [1] Sfântul Ambrozie de Milano, Despre Rai, 10, 48, Migne, P.L., X... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 18 Cartag. zice:
Aşijderea s-a hotărât ca, hirotonindu-se episcopul ori clericul, cei ce-i hirotonesc mai înainte să le pună în urechi cele hotărâte de sinoade, ca nu cumva lucrând împotriva hotărârilor sinodului să se căiască. Tot aşa s-a hotărât să nu se dea Euharistia trupurilor celor morţi. Căci s-a scris: „Luaţi, mâncaţi”; dar trupurile morţilor nu pot nici a lua, nici a mânca, ... mai mult