File de pateric...
Povestit-a avva Pistos zicând: „Ne-am dus şapte pustnici la avva Sisoe, care locuia în ostrovul Clisma, rugându-ne să ne spună vreun cuvânt şi a zis: «Iertaţi-mă, sunt om prost; dar m-am dus la avva Or şi la avva Atre. Şi era în boală avva Or de optsprezece ani. Şi le-am făcut metanie să-mi spună vreun cuvânt. Şi a zis avva Or: 'Ce pot să-ţi fac? Du-te şi orice vezi, fă!... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 210-211.
Din catehism...
Ce înseamnă „Amin”?
Amin înseamnă „aşa să fie”, iar la sfârşitul Simbolului Credinţei este ca o pecete pe care cel ce mărturiseşte învăţătura aceasta o pune peste mărturisirea sa. Dar mai ales o pecete pe care o pune Biserica, arătându-şi hotărârea de a păstra această învăţătură neştirbită, neschimbată şi fără nici un adaos.Din Sfintele Canoane...
Can. 75 ap. zice:
La mărturia episcopului să nu se primească ereticul şi nici numai un singur credincios, căci prin gura (mărturia) a doi sau trei martori se va întemeia tot cuvântul (Mt 18, 16).