File de pateric...
Un frate a venit la avva Matoi şi i-a zis lui: „Cum schitenii făceau mai mult decât Scriptura, iubind pe vrăjmăşii lor mai mult decât pe sine?” I-a zis lui avva Matoi: „Eu, nici pe cel ce mă iubeşte, nu-l iubesc ca pe mine însumi”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 155.
Din catehism...
Care este obârşia rugăciunii Tatăl nostru?
Obârşia rugăciunii Tatăl nostru este cu totul şi în toate cuvintele ei dumnezeiască, fiind alcătuită de Dumnezeu Fiul, adică de Însuşi Mântuitorul nostru, la rugămintea unuia dintre Apostoli: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a Învăţat pe ucenicii lui” (Lc 11, 1). Atunci Mântuitorul i-a învăţat rugăciunea Tatăl nostru (Mt 6, 9-13). Deci, când rost... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 6 Petru Alex. zice:
Iar în privinţa celor ce au pus sclavi creştini să jertfească idolilor în locul lor, şi sclavii, ca unii care sunt sub stăpânire, şi sunt într-un fel oarecare întemniţaţi de stăpâni şi îngrozindu-se de aceştia şi de frica lor, au venit şi au alunecat la aceasta, aceia într-un an vor arăta faptele pocăinţei, învăţându-se pentru viitor să facă voia lui Dumnezeu şi să... mai mult