File de pateric...
Un frate a întrebat pe avva Cronie: „Cum vine omul la smerita cugetare?” Zis-a lui bătrânul: „Prin frica lui Dumnezeu”. I-a zis fratele: „Dar prin ce fel de lucru vine la frica lui Dumnezeu”. A zis bătrânul: „După socoteala mea, de se va strânge pe sine din tot lucrul şi se va da la ostenea trupească şi cât va putea îşi va aduce aminte de ieşirea cea din trup şi de jud... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 130-131.
Din catehism...
Cum trebuie să ne rugăm: cu glas tare sau în gând?
Ne putem ruga în gând, cu glas tare, ori chiar în amândouă felurile în timpul uneia şi aceleiaşi rugăciuni. Cineva se poate ruga şi mergând, sau în decursul treburilor, fără ca alţii să bage de seamă. Aceasta se cheamă rugăciune în gând şi este obişnuită acelora care, din felurite pricini, nu se pot ruga altfel. Rugăciunea rostită cu glas tare are însemnătatea ei; ea d... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 41 ap. zice:
Poruncim ca episcopul să aibă stăpânirea bunurilor Bisericii. Căci dacă sunt a i se încredinţa lui sufletele cele de preţ ale oamenilor, atunci cu cât mai mult se cade ca el să poruncească asupra banilor, aşa că toate să se cârmuiască prin stăpânirea (autoritatea) sa, şi celor lipsiţi să li se facă parte (să li se hărăzească) prin presbiteri şi diaconi, cu frica lui Dum... mai mult