Can. 13 sin. IV ec. - Cărţile canonice ale clerului:

Clericii străini şi necunoscuţi să nu slujească nicidecum şi nicăieri în altă cetate fără scrisori de recomandare (încredinţare) de la episcopul lor propriu.


->