Can. 2 ap. - Hirotonia preotului şi a diaconului:
Preotul să se hirotonească de către un episcop, la fel şi diaconul şi ceilalţi clerici.

->