Care este înţelesul şi cuprinsul celor şapte Laude?

Iată care este înţelesul şi cuprinsul celor şapte Laude: 1. Miezonoptica este cea mai veche dintre cele şapte Laude. Aşezarea ei este sigur întemeiată pe porunca Mântuitorului: „Aşadar privegheaţi, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: seara, ori la miezul nopţii, ori la cântatul cocoşilor, ori dimineaţa” (Mc 13, 35). Sau, poate, este întemeiată încă mai mult pe pilda celor zece fecioare, ieşite întru întâmpinarea mirelui. La miezul nopţii strigă un glas: „Iată, vine mirele (...) Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua şi nici ceasul” (Mt 25, 6-13). Troparele: „Iată, Mirele vine la miezul nopţii... ” şi „la ziua cea înfricoşată gândind... ”, ce se cântă la Miezonoptică, întăresc părerea cea din urmă, care este şi a Sfântului Simion al Tesalonicului[1].

2. Utrenia slujindu-se dimineaţa, este slujba prin care aducem mulţumire Celui ce a adus lumina dreptei credinţe şi a împrăştiat întunericul înşelăciunii[2].

3. Ceasul al treilea. În Ceasul al treilea S-a pogorât Duhul Sfânt peste Sfinţii Apostoli.

4. Ceasul al şaselea este ora înjumătăţirii zilei şi ne aduce aminte că la această oră a fost răstignit Mântuitorul Hristos.

5. Ceasul al nouălea este ora rugăciunii de mulţumire „Celui ce a murit cu Trupul pentru noi, în Ceasul al nouălea şi, în mâinile Părintelui Său punând sufletul Său, sufletele noastre le-a pus şi cu moartea Sa pe noi ne-a înviat”[3].

6. Vecernia este slujba de seară. Seara, Arhanghelul Gavriil îi descoperă lui Daniil tainele lui Dumnezeu (Dn 9, 21); la jertfa de seară David îndreptează ca tămâia rugăciunea lui către Dumnezeu (Ps 140, 2); seara se arată îngerul şi vesteşte Proorocului Zaharia naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Lc 1, 13) şi, în sfârşit, seara a aşezat Domnul nostru Iisus Hristos Sfânta Taină a Împărtăşaniei.

7. Pavecerniţa (dupăcinarea). După înţelesul său, înseamnă rugăciunea cea „de după cină”. Pavecerniţa făcându-se la începutul nopţii, înseamnă rugăciunea de mulţumire pentru odihna de osteneli şi prin care se aduce aminte de moarte[4].

Când se pregăteşte cineva să se împărtăşească cu Sfânta Împărtăşanie, se cuvine să citească seara, în ajun, Pavecerniţa mică, ori, mai bine, să adauge pe lângă Canonul Precistei şi Canonul Sfintei Împărtăşanii.

Miezonoptica, Ceasurile şi Pavecerniţa pot fi citite acasă de orice creştin evlavios.[1] Ibidem, cap. 299.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem, cap. 300.