De ce are o autoritate mai mare Descoperirea dumnezeiască decât mintea omenească în lucrarea mântuirii?

Pentru că Descoperirea dumnezeiască nu greşeşte şi nu înşeală niciodată, fiind garantată de Dumnezeu Însuşi, Care e Adevărul (Ioan 14, 6), de nesfârşita Lui înţelepciune şi de împlinirea până astăzi a atâtora dintre cele vestite de această Descoperire. Mintea omenească poate înţelege unele dintre cele cuprinse în Descoperirea dumnezeiască, dar ea nu poate pătrunde toată această Descoperire. Pentru ca mintea noastră să fie întru totul de aceeaşi părere cu Descoperirea de sus, ar trebui să cunoaştem pe Dumnezeu în fiinţa Sa. Dar cum fiinţa lui Dumnezeu nu poate fi cunoscută pentru că mijloacele fireşti pe care mintea noastră ni le pune la îndemână nu ajută la acest lucru, noi ne punem toată încrederea în adevărurile Descoperirii, care ne fac cunoscut pe Dumnezeu prin predicarea sau vestirea cuvântului despre El.[1]

Descoperirea dumnezeiască e vrednică de a fi primită de mintea noastră. Dacă mintea îşi pune încrederea în făgăduiala unui om serios şi vrednic de laudă, despre care ştim sigur că nu ne înşeală, de ce să nu dăm aceeaşi crezare cuvintelor lui Dumnezeu Însuşi?[2] „Nu e mai cuminte, zice Origen, să dăm mai multă crezare lui Dumnezeu?”[3] De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să ne încredem totdeauna în Dumnezeu, chiar atunci când cuvântul Lui pare a fi împotriva felului nostru de a judeca şi de a vedea. Judecata şi vederea noastră se pot înşela; cuvântul Lui, niciodată.[1] Tertulian, Contra lui Marcion, I, 18, Migne, P.G., II, col. 226.

[2] Sfântul Ciprian, Despre moarte, 6, Migne, P.G., IV. Col. 586.

[3] Origen, Contra lui Cels, I, 11, Migne, P.G., XI, col. 676; v. trad. rom. P.S.B. vol.9, Contra lui Celsus, Ed. I.B.M.B.O.R. Buc. 1984, studiu introductiv, traducere şi note de Pr. Prof. T. Bodogae, colaboratori Prof. N. Chirica, Teodosia Laţcu.