Prin ce se aseamănă ierurgiile cu Sfintele Taine?

Întâi prin aceea că şi unele, şi altele mijlocesc harul şi sfinţirea omului; al doilea, prin aceea că şi unele, şi altele lucrează în chip tainic, prin puterea nevăzută a harului dumnezeiesc.