Care este ziua de odihnă şi sărbătoarea săptămânală a creştinilor?

Ziua de odihnă şi sărbătoarea săptămânală a creştinilor este Duminica, sau Ziua Domnului (dies Dominica), închinată îndeosebi amintirii şi slăvirii Învierii Domnului[1].[1] Mărturisirea Ortodoxă, partea a III-a, răsp. la întrebarea 60: „Noi creştinii însă în locul sâmbetei ţinem ziua Duminicii, pentru această pricină: fiindcă în ziua de Duminică, odată cu învierea lui Hristos, Domnul nostru, s-a făcut înnoirea a toată lumea şi slobozirea neamului omenesc din robia diavolului”.