1 ... « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » ... 103

Zis-a iarăşi [avva Alonie]: „De nu aş fi stricat tot, n-aş fi putut să mă zidesc; adică, de n-aş fi lăsat tot ce mi se pare bun din voinţa mea, n-aş fi putut să dobândesc faptele bune... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Alonie]: „De va voi omul, de dimineaţă până seara ajunge în măsură dumnezeiască”

Întrebat-a odată avva Agathon pe avva Alonie, zicând: „Cum voi putea ţine limba mea să nu grăiască minciuni?” Şi i-a răspuns lui avva Alonie: „De nu vei minţi, multe păcate ai să fac... mai mult

Povestitu-s-a pentru episcopul Oxirinhului, anume avva Apfi, că în vremea când era călugăr, multe petreceri aspre făcea. Iar după ce s-a făcut episcop, voia să uneltească (încerce) aceeaşi... mai mult

Era un bătrân la chilii, anume Apollo. Şi de venea cineva să-l ceară la orice fel de lucru, cu bucurie se ducea, zicând: „Cu Hristos am astăzi să lucrez pentru sufletul meu, căci aceasta es... mai mult

Se spunea pentru oarecarele avva Apollo de la schit, că era ţăran păstor de oi. Şi văzând în ţarină o femeie că avea în pântece, îndemnându-se de diavolul, a zis: „Voiesc să văd cum... mai mult

Aceasta-şi [avva Apollo] a zis pentru primirea fraţilor: „Trebuie să ne închinăm fraţilor celor ce vin la noi; căci nu lor, ci lui Dumnezeu ne închinăm. Căci se zice că dacă ai văzut pe... mai mult

Zicea avva Andrei: „Trebuiesc călugărului acestea trei: străinătatea, sărăcia şi tăcerea întru răbdare”

Se spunea pentru un bătrân de la Tebaida, anume avva Antian, că multe petreceri a făcut în tinereţile sale şi la bătrâneţe s-a bolnăvit şi a orbit şi pentru boala lui multă mângâiere ... mai mult

A venit odată un boier la Pelusiu şi vroia să ceară dajdie de la călugări, ca şi de la mireni. Şi s-au adunat toţi fraţii la avva Ammonatha pentru aceasta şi au rânduit pe oarecari din pă... mai mult

Spunea unul din bătrâni, că Sfântul Vasilie mergând la o viaţă de obşte, după cuviincioasa învăţătură, a zis egumenului: ai vreun frate aici care să aibă ascultare? Iar el a zis lui: t... mai mult

Zicea avva Dula, ucenicul lui avva Visarion: „Călătorind noi odată pe ţărmurile mării, am însetat. Şi am zis lui avva Visarion: «Avvo, foarte îmi este sete». Şi făcând rugăciune bătr... mai mult

1 ... « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » ... 103


->