1 ... « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » ... 103

Altădată având trebuinţă [avva Visarion] a făcut rugăciune şi a trecut râul Hrisoroa pedestru şi a mers de cea parte. Iar eu [avva Dula] minunându-mă, am pus metanie lui, zicând: „Cum ... mai mult

Altădată iarăşi mergând noi [avva Dula şi avva Visarion] la un bătrân, a venit soarele să apună. Şi rugându-se bătrânul, a zis: „Mă rog ţie, Doamne, să stea soarele, până ce voi a... mai mult

Altădată, iarăşi am venit [avva Dula] la chilia lui [avva Visrion] şi l-am aflat pe el stând la rugăciune şi mâinile lui erau întinse spre cer. Şi a petrecut patrusprezece zile, aceasta fă... mai mult

A venit odată un îndrăcit la schit şi s-a făcut rugăciune pentru dânsul în biserică şi nu ieşea dracul, că era aspru. Şi au zis clericii: „Ce să facem dracului acestuia? Nimeni nu poat... mai mult

Zis-a avva Visarion: „Patruzeci de zile şi nopţi am petrecut în mărăcini, stând, nici dormind”

Un frate greşind, s-a despărţit de la biserică de către preot. Iar avva Visarion sculându-se, a ieşit împreună cu el, zicând că şi el este păcătos

Acelaşi avva Visarion a zis: „Patruzeci de ani nu m-am culcat pe coastele mele, ci şezând, sau stând, dormeam”

Acelaşi [avva Visarion] a zis: „Când eşti în pace şi nu ai altă luptă, atunci mai mult te smereşte, ca nu cumva bucurie străină intrând, să ne lăudăm şi să fim daţi la război. Că ... mai mult

Un frate locuind împreună cu alţi fraţi, a întrebat pe avva Visarion: „Ce voi face?” I-a zis lui bătrânul: „Taci, şi nu te număra pe tine cu ceilalţi”

Avva Visarion murind, zicea, că trebuie să fie călugărul ca Heruvimii şi Serafimii, tot ochi

Au povestit ucenicii lui avva Visarion pentru viaţa lui: „Aşa a fost, ca una din păsările cele din văzduh, sau din peşti, sau din jivinile cele de pe uscat, fără tulburare şi fără grijă ... mai mult

Se povestea pentru avva Veniamin, că dacă ne-am pogorât de la secere la schit, ne-au adus nouă de la Alexandria, dar, câte un vas de untdelemn, lipit cu ipsos la gură. Şi dacă a venit iarăşi... mai mult

1 ... « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » ... 103


->