« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 103

Zis-a avva Antonie: „Cel ce bate bucata de fier, întâi cercetează cu luare aminte gândul ce are să facă: seceră, sabie sau secure? Aşa şi noi, datori suntem să socotim care faptă bună s... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Antonie]: „Supunerea cu înfrânare supune fiarele”

Zis-a iarăşi [avva Antonie]: „Ştiu monahi care, după multe osteneli, au căzut şi întru ieşire din minţi au venit, pentru că s-au nădăjduit în lucrul lor şi amăgindu-se nu au înţeles... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Antonie]: „De este cu putinţă, monahul este dator şi câţi paşi face sau câte picături bea în chilia sa, cu încredere să le facă cunoscute bătrânilor, ca nu cumva s... mai mult

Avva Arsenie, fiind încă în palatele împărăteşti, s-a rugat lui Dumnezeu zicând: „Doamne, îndrumează-mă, ca să ştiu cum mă voi mântui”. Şi i-a venit glas zicându-i: „Arsenie, fu... mai mult

Acesta [avva Arsenie], după ce s-a dus la viaţă pustnicească, iarăşi s-a rugat, acelaşi cuvânt zicând (Mt 26, 44) [„Doamne, îndrumează-mă, ca să ştiu cum mă voi mântui”]. Şi a auz... mai mult

Odată au venit dracii la avva Arsenie în chilie, năcăjindu-l. Şi venind cei ce slujeau lui şi stând din afară de chilie, l-au auzit strigând către Dumnezeu şi zicând: „Dumnezeule, nu mă... mai mult

Se zicea pentru dânsul [avva Arsenie], că precum în palat nimeni nu purta haine mai bune decât dânsul, tot aşa nici în Biserică nimeni nu purta mai dispreţuite (de nimica) decât dânsul

A zis un oarecare fericitului Arsenie: „Cum noi din atât învăţătură şi întelepciune nimic nu avem, iar aceşti ţărani egipteni au dobândit atâtea fapte bune?” Zis-a avva Arsenie lui: ... mai mult

Întrebând avva Arsenie oarecând pe un bătrân egiptean pentru gândurile sale, un altul, văzându-l, i-a zis: „Avvo Arsenie, cum atâta învăţătură latinească şi elinească având, între... mai mult

A venit odată fericitul Teofil, arhiepiscopul [Alexandriei], cu un dregător la avva Arsenie şi l-a rugat pe bătrân să audă de la el cuvânt. Iar bătrânul, tăcând puţintel, i-a răspuns: ... mai mult

Altădată, vrând iarăşi arhiepiscopul [Teofil al Alexandriei] să meargă la avva Arsenie, a trimis întâi să ştie de-i va deschide uşa. Iar bătrânul i-a trimis acest răspuns, zicând: „D... mai mult

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 103


->