« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 103

Se spunea pentru dânsul [avva Arsenie], că era chilia lui departe de treizeci şi două de mile [de Schetia] şi nu ieşea degrabă; căci alţii îi făceau slujba. Şi când s-a pustiit Schetia, a... mai mult

Întrebat-a avva Marcu pe avva Arsenie, zicând: „Bine este a nu avea cineva în chilia sa mângâiere? Că am văzut pe un frate care avea puţine verdeţuri şi pe care le smulgea”. Şi a zis av... mai mult

Povestit-a avva Daniel, ucenicul lui avva Arsenie, zicând: „M-am aflat odată aproape de avva Alexandru şi l-a apucat pe el o durere şi din pricina acelei dureri s-a întins cu faţa în sus. S-a... mai mult

Altădată avva Arsenie a zis către avva Alexandru: „După ce vei despica smicelele tale, vino să guşti cu mine; iar de-ţi vor veni străini, mănâncă cu ei”. Ori, avva Alexandru lucra egal ... mai mult

A mers odată avva Arsenie într-un loc, şi era acolo trestie şi se mişca din cauza vântului. Şi a întrebat bătrânul pe fraţi: „Ce este sunetul acesta?” Iar fraţii i-au spus că este sun... mai mult

Spunea avva Daniel, că oarecari fraţi vrând să meargă la Tebaida pentru in, au zis: „Cu acest prilej să-l vedem şi pe avva Arsenie”. Şi a intrat avva Alexandru şi a zis bătrânului: „N... mai mult

Un frate s-a dus la chilia lui avva Arsenie la Schetia şi s-a uitat pe fereastră şi a văzut pe bătrânul peste tot ca focul (căci era vrednic fratele de a vedea unele ca acestea). Şi cum a băt... mai mult

Şezând odată avva Arsenie la Canop, a venit de la Roma o fecioară de familie senatorială, bogată foarte şi temătoare de Dumnezeu, ca să-l vadă. Şi fiind primită de arhiepiscopul Teofil, l-... mai mult

Povestit-a avva Daniel pentru avva Arsenie, că a venit odată un magistrat, aducându-i testamentul unui senator, rudă a lui, care îi lăsa foarte multă moştenire. Şi luându-l, a vrut să îl r... mai mult

Se spunea iarăşi pentru el [avva Arsenie], că sâmbăta seara, pe când se lumina duminica, lăsa soarele înapoia lui şi întindea mâinile la cer, rugându-se, până când iarăşi strălucea s... mai mult

Se zicea pentru avva Arsenie şi pentru avva Teodor al Fermii că, mai mult decât toate, urau slava oamenilor. Pentru aceasta Arsenie nu întâmpina lesne pe cineva, iar avva Teodor întâmpina cu ad... mai mult

Şezând odată avva Arsenie în părţile cele de jos şi supărându-se acolo, a socotit să lase chilia. Şi neluând nimic din ea, aşa s-a dus către ucenicii săi faraniţi Alexandru şi Zoil. D... mai mult

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 103


->