1 ... « 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 » ... 103

Spunea avva Ioan, care a fost trimis în surghiun de împăratul Marcian: „Ne-am dus odată din Siria la avva Pimen şi voiam să-l întrebam pentru împietrirea inimii”. Iar bătrânul nu ştia e... mai mult

S-a dus avva Isaac la avva Pimen şi văzându-l pe el că pune puţină apă pe picioare, ca unul ce avea îndrăzneală către dânsul, i-a zis: „Cum unii au întrebuinţat asprimea chinuindu-şi ... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Pimen]: „Aceste trei rane nu pot să le tai: mâncarea, îmbrăcămintea şi somnul; dar din parte putem să le tăiem”

Spus-a un frate lui avva Pimen, că multe verdeţuri mănâncă. A zis bătrânul: „Nu-ţi sunt ţie de folos; ci mănâncă pâinea ta şi pune verdeţuri şi să nu te duci la casa părinţilor t... mai mult

Se spunea despre avva Pimen că: „De şedeau bătrânii înaintea lui şi grăiau despre bătrâni şi de îl pomeneau pe avva Sisoe, zicea: «Lăsaţi cele despre avva Sisoe, că nu vin la măsură... mai mult

A fost un om care se numea avva Pamvo şi despre acesta se povesteşte că trei ani a petrecut rugându-se la Dumnezeu şi zicând: „Să nu mă slăveşti pe pământ!” Şi atât l-a slăvit Dumne... mai mult

Se spunea despre avva Pamvo, că precum a luat Moise icoana slavei lui Adam, când s-a slăvit faţa lui, aşa şi faţa lui avva Pamvo, ca fulgerul strălucea şi era ca un împărat şezând pe tron... mai mult

Au venit odată doi fraţi la avva Pamvo şi l-a întrebat pe el unul, zicând: „Avvo, eu postesc din două în două zile şi mănânc două pâini. Oare îmi mântuiesc sufletul, sau mă rătăces... mai mult

Au venit odată patru pustnici la marele Pamvo, purtând piei. Şi au vestit fiecare fapta cea bună a celuilalt nefiind acela de faţă. Unul postea mult, cel de al doilea era neagonisitor şi cel de... mai mult

Cel întru fericita pomenire, Atanasie, arhiepiscopul Alexandriei, l-a rugat pe avva Pamvo să se pogoare din pustie la Alexandria. Deci pogorându-se şi văzând acolo o femeie uşuratică, s-a umpl... mai mult

Zis-a avva Pamvo: „Cu darul lui Dumnezeu, de când m-am lepădat de lume, nu m- am căit de vreun cuvânt ce l-am grăit”.

Zis-a iarăşi: „Acest fel de haină trebuie să poarte călugărul: să o pună afară din chilia lui trei zile şi nimeni să nu o ia”.

1 ... « 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 » ... 103


->