« 1 2 3 »

Zis-a un bătrân: „Acel ce va vrea să trăiască fără de gâlceavă, ori să meargă să se aşeze în pustie, ori în lavră unde sunt fraţi mulţi; iar de se va aşeza în alt loc, mai depart... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân zicând: „Spune-mi mie, părinte, care este acea temniţă ce este scrisă în Evanghelie, unde zice: «În temniţă am fost şi aţi venit la Mine?» [Mt 25, ... mai mult

Un frate oarecare şedea într-un munte singur în linişte, fără gâlceava, postind; la care mergând un părinte din lavra Calamoschiei, l-a întrebat, zicând: „Spune-mi, frate, de atâta vreme... mai mult

Erau doi fraţi, care trăiau împreună în pustie, iar unul din ei când îşi aducea aminte de judecata lui Dumnezeu, de multe ori fugea, se depărta şi se ascundea în pustie, iar celălalt frate... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: „Avvo, ce este tăcerea şi ce folos am de la dânsa?” Iar bătrânul i-a răspuns: „Fiule, tăcerea este aceasta: a şedea singur în chilie cu ... mai mult

Zis-a un bătrân: „Nu se cade călugărului a se griji de pometuri dese, sau de izvoare bine curgătoare, sau de grădini având toate verdeţurile, sau de case împodobite. Să nu fie precupeţ, n... mai mult

Un frate a mers la un bătrân iscusit şi i-a zis: „Mă mâhnesc”. Şi i-a zis bătrânul: „Șezi în chilie şi Dumnezeu îţi va da odihnă!”

A văzut cineva pe un iubitor de osteneală, purtând un mort într-un pat şi i-a zis: „Pe cei morţi porţi? Mergi de poartă pe cei vii!”

Un frate a mers la un bătrân care şedea în pustie şi a aflat pe lângă chilia lui nişte copii păscând dobitoace şi vorbind vorbe necuvioase. Şi dacă şi-a spus gândurile sale şi folosind... mai mult

Povestesc bătrânii de un bătrân, care avea un copil vieţuind cu dânsul şi l-a văzut făcându-şi lucru nefolositor şi i-a zis odată să nu mai facă acea faptă mai mult şi n-a voit să-l ... mai mult

Oarecine a povestit că nişte filosofi au voit să ispitească pe nişte monahi. Trecând cineva bine îmbrăcat i-au zis lui: „Vino încoace!” Iar acela supărându-se, i-a certat. Deci a trecut... mai mult

Povestit-a cineva din părinţii Egiptului: „Odată am voit să mă înstrăinez şi am mers în Atena şi intrând în cetate, am văzut un bătrân monah, împodobit cu haine, purtând o cruce mic... mai mult

« 1 2 3 »


->