« 1 2 3 4 »

Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: „Ce este smerenia?” Şi i-a zis bătrânul: „Smerenia este a se socoti omul pe sine mai nevrednic şi mai păcătos decât toţi şi tuturor supus... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: „Spune-mi mie, părinte, un cuvânt pe care păzindu-l, să mă mântuiesc!” Răspuns-a lui bătrânul, zicând: „De vei putea răbda cu smerenie ... mai mult

Zis-a un bătrân: „Nu te sili să ai îndrăzneală multă către cel mai mare şi nu merge adeseori la dânsul, că dintru aceasta începe a se naşte înălţarea şi mândria în inima fratelui ... mai mult

Un sihastru oarecare trăia în pustie şi avea un frate mirean la ţară, într-un sat. Iar după câtăva vreme a murit fratele lui, şi i-a rămas un copilaş de trei ani. Iar sihastrul auzind de m... mai mult

Zis-a un bătrân: „Să ştiţi că alt drum către mântuire nu este decât smerenia, după cum scrie Evanghelia vameşului. De va fi cineva neatins de păcate spurcate, să nu cumva să se înalţ... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: „Ce este, părinte, că Domnul Hristos zice în Sfânta Evanghelie: «Fericiţi sunt cei ce plâng, că aceia se vor mângâia?» [Mt 5, 14] Iar sfân... mai mult

Era un sihastru oarecare bătrân, care de mulţi ani trăia în pustie. Acestuia i-a venit gând în inimă, socotindu-se că el a săvârşit şi a împlinit toate bunătăţile şi poruncile lui Du... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân oarecare, zicând: „Părinte, de va voi vreun frate să-mi vorbească şi să-mi spună nişte cuvinte nefolositoare sau glume lumeşti şi vorbe deşarte, oare... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: „Avvo, ce este smerenia?” Răspuns-a lui bătrânul: „Smerenia este aceasta, fiule, să nu socoteşti cândva întru părerea ta, cum că ai făcu... mai mult

În zilele împăratului Teodosie, care se chema cel Mic, a venit un bătrân din părţile Egiptului şi s-a aşezat în pustie aproape de Ţarigrad (Constantinopol) şi era slăvit de toţi. Iar oda... mai mult

Zis-a un bătrân: „Să nu nesocoteşti pe cel ce îţi slujeşte ţie, că tu nu ştii, că poate este mai mult duhul şi darul lui Dumnezeu într-însul decât în tine. Pentru aceea, să nu fim n... mai mult

Zis-a un bătrân: „Cade-se nouă cu toată osârdia, pururea să ne silim să ne câştigăm smerenia, care este acoperământul faptelor bune. De vom face, cândva vreo faptă bună, îndată să ... mai mult

« 1 2 3 4 »


->