Un sihastru s-a făcut episcop. Acesta pentru evlavie şi linişte nu certa pe nimeni, suferind cu îndelungă răbdare greşelile fiecăruia. Dar iconomul lui nu ocârmuia lucrurile bisericeşti cum ... mai mult

A zis un bătrân: „Patimile de care sunt cuprinşi oamenii afară de fire, elinii le făceau dumnezei şi li se închinau lor, iar pe cei ce nu voiau să se închine, îi chinuiau, îi omorau şi ... mai mult

Povestit-au unii din părinţi despre un bătrân mare că de venea cineva să-l întrebe vreun cuvânt, îi zicea: „Iată, eu iau faţa lui Dumnezeu şi şed pe scaunul Judecăţii! Ce voieşti dar... mai mult

Un frate din Libia a venit la avva Siluan în muntele Panefo şi i-a zis: „Părinte, am un vrăjmaş care mi-a făcut multe rele, că şi ţarina mea, când eram în lume, mi-a răpit-o şi de multe... mai mult

Unul văzând pe un iubitor de osteneli purtând un mort pe pat, i-a zis: „Pe cei morţi îi porţi? Mergi de poartă pe cei vii!”

Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: „Voiesc să mărturisesc pentru Dumnezeu”. Şi i-a zis lui bătrânul: „Dacă în vreme de nevoie, îşi va suferi cineva vecinul, este întocmai ... mai mult

Zis-a un bătrân: „De se va întâmpla între tine şi altul cuvânt de scârbă şi va tăgădui cuvântul, nu-l aţâţa zicând că «Ai spus». Fiindcă se întoarce şi zice: «Aşa am zis şi... mai mult


->