Pentru avva Antonie (apoftegma 10):

Zis-a iarăşi [avva Antonie]: „Sunt unii care şi-au topit trupurile lor în asceză şi, pentru că n-au avut dreapta socotinţă, departe de Dumnezeu s-au făcut”.


->