Pentru Primirea de străini (apoftegma 1):

Un monah antiohian, de neam cucernic, de la mănăstirea lui Casian, a mers la Sfintele Locuri pentru rugăciuni şi zăbovind el acolo a sfârşit cele ce avea de trebuinţă, dar nu ştia ce să facă. Şi şezând în biserică se scârbea de aceasta. Plecând, a adormit puţin şi l-a văzut pe Domnul nostru lisus Hristos grăindu-i: „Du-te la iconomul Sfintei Învieri şi să-i zici lui: «M-a trimis Iisus la tine, să-mi dai pentru dânsul un galben şi-ţi voi da zapis la mână, şi când va veni Iisus ţi-l va da!»” Deşteptându-se monahul şi rugându-se, a crezut cuvântului, şi mergând l-a aflat pe iconom căruia i-a zis precum i-a poruncit lui. Şi a zis iconomul: „Dar când are să vină Iisus să mi-l dea?” Iar monahul a răspuns: „Eu precum am auzit, ţi-am spus, tu cum ştii, aşa să faci”. Atunci a zis iconomul: „Fă-ţi zapisul!” Şi a şezut monahul de a scris aşa: „Eu, Ion călugărul de la Antiohia Siriei, mărturisesc că am luat un galben de la tine, Ştefan preotul, iubitorul de Dumnezeu, iconomul Sfintei Învieri, trebuindu-mi! Şi pentru încredinţare am făcut acest zapis al meu şi când va veni Iisus Hristos, ţi-l va da”. Apoi, luând galbenul, a plecat. Iar în noaptea următoare, a văzut iconomul în vis pe cineva grăindu-i: „Ia-ţi galbenul şi să-mi întorci zapisul monahului!” El însă nu voia, grăind: „Acela a zis că Iisus va veni şi-mi va plăti”. Iarăşi a zis: „Eu sunt Iisus, ia-ţi dar galbenul şi-mi dă zapisul călugărului. Sau vrei să iei mai mult? Iată, este al tău!” Şi deşteptându-se, a trimis nişte oameni după monah, zicându-le: „Oriunde îl veţi afla pe acel monah, să-l aduceţi la mine!” Şi aflându-l, i-a zis: „Mergi, că te cheamă iconomul!” Acesta, temându-se, zicea întru sine, că s-a căit şi vrea să-i ia galbenul. De aceea, mergea cu sfială, iar acela văzându-l, i-a zis: „Părinte, mai ia şi alţi galbeni, câţi vei voi, şi-mi fă zapis!” Părintele i-a răspuns: „Iartă-mă, dar mai mulţi nu-mi trebuie, destul îmi este acesta, că nu mi-a zis Domnul să iau mai mult de un galben”. Iar cei ce au auzit, s-au mirat şi au proslăvit făgăduinţele Domnului cele nemincinoase..


->