Pentru Primirea de străini (apoftegma 6):

Un frate a mers la un sihastru şi plecând de la dânsul, i-a zis: „Iartă-mă, avvo, că te-am smintit de la rugăciunea ta!” Celălalt răspunzând, i-a zis: „Rugăciunea mea este să te odihnesc pe tine şi să te petrec cu dragoste”..


->