Pentru Primirea de străini (apoftegma 7):

Un sihastru oarecare şedea lângă Nicopole, făcând multe fapte bune. Deci s-a întâmplat de au venit câţiva fraţi din chinovie şi l-au nevoit mai înainte de vreme să mănânce. Apoi au zis fraţii: „Nu te-ai scârbit astăzi, avvo?” Iar el le-a răspuns, zicând: „Scârba mea este dacă voi face voia mea”..


->