Pentru Primirea de străini (apoftegma 10):

Un om, după ce a ieşit din lume, s-a dus într-o chinovie, având pe fiul său cu sine. Şi i-a zis egumenul: „Mi-e voia să nu vorbeşti cu fiul tău, ci să-ţi fie ca un străin”. Iar acela i-a răspuns: „Aa voi face, după cuvântul tău, avvo!” Şi a petrecut mulţi ani şi n-a vorbit cu copilul său. Iar când i-a venit chemarea fiului său şi urma să moară, a zis egumenul: „Mergi de acum şi vorbeşte cu fiul tău!” Şi răspunzând, i-a zis: „De porunceşti, păzim porunca până în sfârşit”. Şi a răposat fiul lui şi n-a grăit cu dânsul şi s-au mirat toţi, cum a primit cu bucurie porunca şi a păzit-o până la sfârşit..


->