Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru Aceasta, că totdeauna se cade să ne trezim (apoftegma 1): Distribuie pe Telegram

Povestesc unii despre un bătrân, că şezând în chilie, a venit la dânsul noaptea un frate şi l-a auzit înăuntru sfătuindu-se cu cineva şi zicând: „O, răule, până când? Du-te de la mine! Vino încoace, iubite!” Intrând fratele, i-a zis: „Părinte, cu cine grăiai?” Şi i-a răspuns: „Gândurile cele rele le izgoneam, iar pe cele bune le chemam”..


->