Pentru avva Grigorie Teologul (apoftegma 1):

Zis-a avva Grigorie [Teologul], că aceste trei lucruri cere Dumnezeul de la tot omul, care are sfântul botez, adică: „Credinţa dreaptă de la suflet, adevărul de la limbă şi înfrânarea patimilor, adică curăţenie, de la trup”.


->