Pentru avva Grigorie Teologul (apoftegma 2):

Zis-a iarăşi [avva Grigorie Teologul]: „Toată viaţa omului o zi este, la cei ce pătimesc de dorinţă”.


->