Pentru avva Ioan scopitul (apoftegma 1):

Avva Ioan scopitul, mai tânăr fiind, a întrebat pe un bătrân, zicând: „Cum voi ați putut să faceți lucrul lui Dumnezeu cu odihnă, dar noi nici cu osteneală nu putem să-l facem?” Și a răspuns bătrânul: „Noi am putut, țintă având lucrul lui Dumnezeu, iar trebuința cea trupească, prea mic lucru. Iar voi țintă aveți trebuința cea trupească, iar lucrul lui Dumnezeu nu mai aveți de nevoie. Pentru aceasta vă osteniți. Și pentru aceasta Mântuitorul a zis ucenicilor: «Puțin credincioșilor, căutați întâi Împărăția lui Dumnezeu și acestea toate se vor adăuga vouă» [Mt 6, 33]”.


->