Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru avva Cronie (apoftegma 5): Distribuie pe Telegram

Zis-a avva Cronie, că i-a povestit lui avva Iosif cel de la Pilusie, acestea: „Şezând eu [avva Iosif cel de la Pilusie] în Sinai, era acolo un frate bun şi nevoitor, şi la trup cu chip frumos. Şi venea la biserică la slujbă, purtând o haină plină de cârpituri şi un maforion mic şi vechi. Şi văzându-l odată aşa venind la slujbă, i-am zis: «Frate, nu vezi, pe fraţi cum sunt ca îngerii la slujbă, în biserică? Cum tu totdeauna aşa vii aici, purtând vechituri?» Iar el a zis: «Iartă-mă, avvo, că nu am altele!» Deci l-am luat în chilia mea şi i-am dat un leviton şi orice alt îi mai trebuia şi se purta de acum că şi ceilalţi fraţi şi era cu putinţă a-l vedea ca pe un înger. Şi au avut odată nevoie părinţii să trimită zece fraţi la împăratul pentru oarecare trebuinţă. Şi l-au hotărât şi pe dânsul împreună cu cei ce erau să meargă. Iar după ce a auzit, a făcut metanie la părinţi, zicând: «Pentru Domnul, iertaţi-mă, că sunt rob al unuia mare din cei de acolo şi de mă va cunoaşte, ia călugăria de pe mine, şi mă duce iarăşi că să-i robesc lui». Deci, după ce au plecat părinţii şi l-au lăsat, am aflat pe urmă de la unul care îl ştia bine, că în vremea când era în lume, era eparh al pretoriilor şi ca să nu fie cunoscut şi să aibă supărare de la oameni, a pricinuit aceasta. Atâta silinţă aveau părinţii ca să fugă de slava şi de odihna lumii acesteia”.


->