Pentru avva Antonie (apoftegma 7):

Tot acesta [avva Antonie] a zis: „Nimeni neispitit nu va putea să intre în împărăţia cerurilor. Căci s-a zis «Ridică ispitele şi nimeni nu este care să se mântuiască»”.


->