Pentru avva Pafnutie (apoftegma 5):

Unui frate ce şedea în pustia Tebaidei, i-a venit cuget, zicând: „Ce şezi fără de roadă? Scoală-te, du-te la chinovie şi acolo vei face roade!” Şi sculându-se, a venit la avva Pafnutie şi i-a vestit lui cugetul. Şi i-a zis lui bătrânul: „Du-te, şezi în chilia ta şi fă o rugăciune dimineaţa, una seara şi una noaptea; şi când ţi-e foame, mănâncă şi când ţi-e sete, bea şi când îţi este somn, dormi şi rămâi în pământ pustiu şi nu te apleca la cuget”. A venit încă şi la avva Ioan de i-a vestit graiurile lui avva Pafnutie. Şi a zis avva Ioan: „Nu face nicidecum rugăciuni ci numai şezi în chilia ta”. Şi sculându-se, a venit la avva Arsenie şi i-a vestit lui toate. Atunci i-a zis lui bătrânul: „Ține precum părinţii ţi-au zis, că mai mult decât acestea nu am ce să-ţi zic”. Şi încredinţându-se, s-a dus..


->