Pentru avva Agathon (apoftegma 2):

Zis-a avva Agathon: „Călugărul trebuie să nu lase conştiinţa să-l învinuiască în nici un lucru”.


->