Pentru avva Siluan (apoftegma 10):

A zis iarăşi [avva Siluan]: „Vai omului aceluia, care are numele mai mare decât fapta!”.


->