Pentru avva Agathon (apoftegma 3):

Zis-a iarăşi [avva Agathon]: „Fără de păzirea dumnezeieştilor porunci, nu sporeşte omul în nici o faptă bună”.


->