Pentru avva Agathon (apoftegma 7):

Se zicea, iarăşi pentru dânsul [avva Agathon], că de multe ori s-a mutat, având numai la brâu cuţitaşul cu care spinteca smicelele.


->