Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru avva Tithoe (apoftegma 6): Distribuie pe Telegram

Şezând odată avva Tithoe, un frate se afla aproape de dânsul; şi neştiind, a suspinat. Şi n-a socotit că a fost fratele aproape de dânsul, (că era întru uimire). Şi făcând metanie, a zis: „Iartă-mă frate, că încă nu m-am făcut călugăr, lată am suspinat înaintea ta”..


->