Pentru avva Agathon (apoftegma 11):

Acesta [avva Agathon] mergea pe un drum cu ucenicii lui şi unul dintr-înşii găsind un păruţ de lemn verde pe drum, a zis bătrânului: „Părinte, porunceşte să-l iau”. Iar bătrânul s-a uitat la el minunându-se şi i-a zis: „L-ai pus acolo?” Şi a răspuns fratele: „Nu!” Şi a zis bătrânul: „Cum dar vrei să iei ceea ce nu ai pus?”.


->