Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 ... « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » ... 93
Ele ne vorbesc despre cea mai mare şi mai minunată faptă a iubirii lui Dumnezeu faţă de noi. Ele ne spun că Cel ce ne-a mântuit pe noi este Însuşi Fiul lui Dumnezeu, iar mântuirea ne-a înf... mai mult


Aveau neapărată trebuinţă. Am văzut că prin neascultarea lui Adam a pătruns păcatul şi moartea în toţi oamenii. Păcatul acesta pusese o duşmănie (Rm 5, 10) între ei şi Dumnezeu, fiind ... mai mult


Nu puteau. Căci, deşi ei sufereau de răul care-i stăpânea, nu puteau scăpa de el, firea lor era slăbită de păcat, erau robii păcatului. Această stare chinuitoare o descrie Sfântul Apostol ... mai mult


Nu-i putea mântui nici un înger. Întâi, pentru că împăcarea cu Dumnezeu trebuia să fie o faptă la care să ia parte Însuşi Dumnezeu. În al doilea rând, pentru că oamenii trebuiau să fie... mai mult


Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, a socotit că nu e potrivit să-i mântuiască pe oameni de departe. Aceasta pentru foarte multe motive, dintre care mai importante sunt trei.Primul motiv e că dreptatea cerea ca, precum un om a călcat legea ascultării de Dumnezeu, un Om se cădea să şi ispăşească, împlinind această lege prin ascultare şi plătind cu viaţa Sa ne... mai mult


Al doilea motiv pentru care S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu a fost ca să ne arate că dragostea Lui faţă de noi e aşa de mare, că El nu mai stă departe de noi, ci Se face om ca noi, ia firea no... mai mult


Al treilea motiv se vede chiar din cuvintele de mai sus ale Sfântului Ioan Damaschin. Fiul lui Dumnezeu S-a mai întrupat ca unind firea noastră cu firea Sa dumnezeiască, făcând-o firea Lui Însu... mai mult


Era trebuinţă de o pregătire a oamenilor ca să-L primească pe Mântuitorul, atunci când va veni. Căci n-ajungea ca Mântuitorul să vină şi să moară pentru oameni. Trebuia ca şi ei să-L p... mai mult


În două feluri: întâi, prin creşterea răului şi deodată cu aceasta a convingerii oamenilor că nu se pot mântui prin puterile lor; al doilea, prin sporirea veştilor de la Dumnezeu că le va ... mai mult


1 ... « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » ... 93