Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93
Ne putem încredinţa de Descoperirea dumnezeiască pe două căi: 1) printr-una personală, aflată în cercetare; 2) prin cealaltă, aflată în cuprinsul Descoperirii. Cea dintâi e credinţa. Cred... mai mult


Semnele Descoperirii dumnezeieşti sunt următoarele: 1. înălţimea învăţăturilor descoperite; 2. curăţia lor dumnezeiască; 3. puterea lor de a schimba în bine pe oameni. Aceste semne sunt l... mai mult


Minunile sunt fapte dumnezeieşti mai presus de mintea şi puterea omenească. Ele sunt fapte săvârşite în firea văzută numai cu puterea lui Dumnezeu, întrecând legile minţii şi ale firii, c... mai mult


Minunile adevărate se deosebesc de cele mincinoase printr-o seamă de condiţii, dintre care însemnăm: 1. Să fie vrednice de numele lui Dumnezeu şi să fie cuprinse în Sfânta Scriptură şi în... mai mult


Proorociile sau profeţiile sunt arătări prin viu grai, sau prin scris, ale anumitor adevăruri şi întâmplări care privesc viitorul, pe care Dumnezeu le vesteşte prin aleşii Săi, în vederea ... mai mult


Ele trebuie să întrunească aceleaşi condiţii ca şi minunile. Mântuitorul, Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi atrag în repetate rânduri atenţia atât asupra proorocilor adevăraţi, câ... mai mult


Pentru că El a făcut această Descoperire o dată pentru totdeauna, în vederea mântuirii oamenilor, potrivit planului Său veşnic. Dumnezeu Se descoperă atunci când ştie că aceasta este de ce... mai mult


Descoperirea dumnezeiască cea mai presus de fire se găseşte în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie.Sfânta Scriptură sau Biblia este colecţia cărţilor numite ale Vechiului şi ale Noului Testament, scrise sub insuflarea Duhului Sfânt, într-un răstimp de aproape 1500 de ani, adică de la Mois... mai mult


Cuvântul „Biblie” este de obârşie grecească şi înseamnă „cărţi” sau „carte”. „Cărţile” sau „cartea” Sfintei Scripturi şi-au păstrat de-a lungul veacurilor numele grece... mai mult


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93