Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93
1) Sfânta Scriptură se poate citi cu cel mai mare folos de oricine: învăţat sau neînvăţat, din orice parte a lumii. Ea cuprinde învăţături mântuitoare şi folositoare, căci ne vorbeşte ... mai mult


Sfânta Scriptură nu ne poate călăuzi, ea singură, pe calea mântuirii, atât pentru că ea n-a fost dată omenirii de la început, cât şi pentru că, atunci când a fost dată, ea n-a fost sing... mai mult


Prin „canonul” cărţilor Sfintei Scripturi înţelegem totalitatea cărţilor sfinte insuflate de Dumnezeu, mai precis lista acestor cărţi. Cuvântul „Canon” n-a avut acest înţeles de la ... mai mult


Cu condiţiile: 1) ca învăţătura cuprinsă în ele să fie descoperită de Dumnezeu prin insuflare; şi 2) ca învăţătura descoperită în ele să fie garantată de Biserică. Biserica garanta ... mai mult


Cărţile care intră în canonul Vechiului Testament sunt: 1. Facerea 2. Ieşirea 3. Leviticul 4. Numerii 5. Deuteronomul (a doua lege) 6. Cartea lui Iosua Navi 7. Cartea Judecătorilor 8. Cartea Ru... mai mult


În afară de cele 39 de cărţi canonice, Sfânta Scriptură a Vechiului Testament mai cuprinde şi alte cărţi: cărţile (anaghinoscomena) bune de citit, netrecute deci în rândul cărţilor cano... mai mult


Canonul Noului Testament cuprinde 27 de cărţi şi anume: 1. Sfânta Evanghelie după Matei 2. Sfânta Evanghelie după Marcu 3. Sfânta Evanghelie după Luca 4. Sfânta Evanghelie după Ioan 5. Fapt... mai mult


Cărţile Vechiului Testament au fost scrise înainte de Hristos, într-un răstimp de peste o mie de ani (1400 - 400). Cărţile Noului Testament au fost scrise în veacul I, cele mai multe înainte ... mai mult


În vorbirea obişnuită cuvântul „Testament” înseamnă hotărârile luate de cineva cu scopul de a fi respectate după moarte. Cu acest înţeles şi pe temeiul descoperirii date prin Sfântul ... mai mult


Evanghelie înseamnă „veste bună”. Cuprinsul ei a adus şi aduce lumii vestea bună care mângâie sufletele: venirea Mântuitorului, profeţită de Vechiul Testament, apoi învăţătura, fapte... mai mult


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93