Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 ... « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93
După porunca Domnului, Sfinţii Apostoli i-au lăsat pe episcopi ca urmaşi la conducerea Bisericii văzute, cărora le-au dat această autoritate împărtăşindu-le harul Sfântului Duh prin punere... mai mult


După pilda Sfinţilor Apostoli, fiecare episcop lucrează singur cu puterea ce i-a fost dată asupra celor încredinţaţi spre păstorire, păstrând cu grijă, asemenea Sfinţilor Apostoli, „unir... mai mult


Sinodul ecumenic nu face decât să lămurească şi să statornicească - când este necesar - un adevăr descoperit de Domnul şi care se găseşte nedezvoltat în Sfânta Scriptură sau în Sfânta... mai mult


Aceste condiţii sunt: 1) ca acea învăţătură de credinţă să fie cuprinsă mai mult sau mai puţin lămurit în propovăduirea Domnului nostru Iisus Hristos, adică să se afle în Sfânta Scri... mai mult


Simbolul Credinţei sau Crezul este înfăţişarea pe scurt a învăţăturii pe care creştinul trebuie s-o cunoască, s-o primească cu credinţă şi s-o mărturisească.Simbolul de Credinţă se numeşte Niceo-Constantinopolitan, sau de la Niceea şi Constantinopol.Acest Simbol de Credinţă a fost alcătuit de primele două Sinoade ecumenice: cel de la Niceea, în anul 325, şi cel de la Constantinopol, în anul 381. Cel dintâi, prin cei 318 Sfinţi Părinţi ... mai mult


Înaintea Simbolului de Credinţă Niceo-Constantinopolitan, aproape fiecare comunitate creştină din oraşele mari îşi avea simbolul ei de credinţă, fiindcă Bisericile locale nu se puteau lipsi... mai mult


Crezul are 12 articole. Acestea sunt: 1. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. 2. Şi întru unul Domn Iisus Hr... mai mult


Simbolul Credinţei cuprinde patru părţi:

1) Despre Sfânta Treime (art. 1-8)

2) Despre Biserică (art. 9)

3) Despre Sfintele Taine (art. 10)

4) Despre viaţa viitoare (art. 11-12).1 ... « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 93