Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 ... « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » ... 93
Aceste cuvinte au fost puse în Simbolul Credinţei pentru a risipi credinţa deşartă a păgânilor, că sunt mai mulţi dumnezei. Credinţa într-un singur Dumnezeu, sau monoteismul, e susţinută ... mai mult


Dumnezeu este unul. Sfântul Apostol Pavel scrie Corintenilor: „Totuşi, pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi-ntru Care suntem noi, şi un singur Domn Iisus Hristos, p... mai mult


Sfânta Scriptură ţine seama de firea limbii omeneşti, adică de felul ei de a-şi arăta gândurile. Cuvintele de mai sus nu înfăţişează organe trupeşti, asemenea celor omeneşti, ci anumite... mai mult


Dumnezeu este pretutindeni; dacă se zice că El este în mod deosebit în ceruri, este pentru că prezenţa Lui e mai vădită fiinţelor spirituale şi cerul închipuieşte sfinţenia; dacă se vorb... mai mult


Dumnezeu este unul după fiinţa Lui. Descoperirea dumnezeiască ne învaţă însă că acest Dumnezeu, unul după fiinţă, este în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Aceste trei persoan... mai mult


În Sfânta Scriptură se vorbeşte în multe locuri despre cele trei persoane sau ipostasuri ale Dumnezeirii. Amintim numai câteva: în Vechiul Testament, Dumnezeu-Tatăl Se adresează celorlalte pe... mai mult


Tradiţia primelor trei veacuri mărturiseşte fără şovăială credinţa în existenţa Sfintei Treimi. Au mărturisit cu căldură despre Sfânta Treime: Sfântul Clement Romanul, Sfântul Ignatie... mai mult


Cele trei persoane dumnezeieşti nu se înţeleg ca persoane omeneşti, ci în felul în care ne arată Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, când zice: „Eu şi Tatăl Meu una suntem” (In 10, 3... mai mult


Deşi mare taină, lucrul acesta a fost lămurit pe larg de Sfinţii Părinţi. Sfântul Chiril al Alexandriei ne spune că Firea dumnezeiască, simplă şi necompusă, e lărgită de însuşirile ipo... mai mult


Sfântul Ioan Damaschin spune că fiecare din cele trei ipostasuri nu voiesc şi nu lucrează aparte, separat şi deosebit, ci împreună[1]. Sfânta Treime e o singură fire, o singură voinţă, o s... mai mult


1 ... « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » ... 93