Logodna religioasă - Hotărârea nr. 9027 din 25 octombrie 2011 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu prevederile noului Cod Civil și implicațiile acestora în activitatea unităților de cult și în viața religioasă:
Redăm mai departe o hotărâre a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privitoare la logodna religioasă: "Hotărârea nr. 9027 din 25 octombrie 2011 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
în legătură cu prevederile noului Cod Civil și implicațiile acestora în activitatea unităților de cult și în viața religioasă a credincioșilor
Prin Legea nr. 71/2011, începând cu data de 1 octombrie 2011, a intrat în vigoare Legea nr. 287/2009 privind noul Cod civil prin care se aduc o serie de prevederi noi, cu implicații atât la nivelul unităților de cult, cât şi în viața credincioșilor.
Èšinând seama că unele prevederi din noul Cod civil aduc o serie de noutăţi care, din perspectiva Bisericii, sunt binevenite, dintre care amintim: prevederi referitoare la respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente (Codul civil, art. 58 ş.u.), prevederi în legătură cu nerecunoașterea căsătoriilor sau parteneriatelor civile între persoane de același sex (Codul civil, art. 258 ş.u.), două persoane de acelaşi sex nu pot adopta împreună copii (Codul civil, art. 462 alin. (3), reglementarea situației proprietății în sensul că, în cazul bunurilor imobile, dreptul de proprietate se dobândeşte prin înscrierea în cartea funciară (Codul civil, art. 888);
Luând act de unele prevederi din noul Cod civil care pot influența în mod negativ sfințenia, unitatea și stabilitatea familiei creștine, prin reglementările privitoare la efectele civile ale reproducerii umane asistate medical cu terţ donator (Codul civil, art. 441 alin. 1-2),la crearea instituției logodnei civile (Codul civil, art. 258 ş.u) sau la extinderea sferei divorţului prin acordul părţilor, prin care se oferă posibilitatea ca acesta să se pronunțe notarial sau administrativ şi indiferent de condiţii (Codul civil, art. 374 alin. (1);
Constatând că noul Cod civil nu are în vedere și nu recunoaște situația succesiunii monahilor și ierarhilor așa cum este stabilită prin prevederile art. 194-196 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române;
Ca urmare a propunerilor Comisiei canonice, juridice și pentru disciplină, precum și a votului unanim exprimat, Sfântul Sinod a hotărât:
1. Aprobă ca, pe viitor, să nu mai fie permisă în nici o situație săvârșirea logodnei religioase separat de Sfânta Taină a Cununiei.
2. Aprobă ca, la nivelul unităților bisericești din Patriarhia Română, să se precizeze clerului și credincioșilor că încheierea logodnei civile nu obligă Biserica să oficieze această ierurgie separat de Sfânta Taină a Cununiei, pe care o pot primi doar credincioșii creștini ortodocși care fac dovada încheierii căsătoriei civile.
3. Aspectele semnalate la punctele 1 și 2 vor fi incluse și în programele catehetice și de pastorație a celor ce doresc să primească Sfânta Taină a Cununiei.
4. Până la viitoarea ședință de lucru a Sfântului Sinod, Cancelaria Sfântului Sinod va elabora și propune o metodologie amănunțită, în acord cu prevederile art. 194-196 din Statut, privind succesiunea monahilor și ierarhilor.
Prezenta hotărâre s-a comunicat tuturor eparhiilor din țară și din străinătate în vederea adoptării măsurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire."

Sursa

           

Articol publicat în 14-2-2012