File de pateric...
Zis-a avva Nil: „Orice vei face spre izbânda asupra fratelui ce te-a nedreptăţit pe tine, toate spre sminteală ţi se vor face în vremea rugăciunii”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 167.
Din catehism...
Prin ce se deosebeşte Rugăciunea Domnească de celelalte rugăciuni?
Rugăciunea Domnească, cea mai de seamă dintre toate rugăciunile, se deosebeşte prin puterea ei, prin uşurinţa de a fi înţeleasă şi prin bogăţia cugetărilor ei. 1. Marea putere a rugăciunii Tatăl nostru stă în faptul că prin ea nu numai că ne rugăm împreună cu Iisus Hristos[1], ci ne rugăm cu înseşi cuvintele Mântuitorului[2]. „Dumnezeu singur a putut să înveţe cum... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 43 Laod. zice:
Nu se cuvine ca slujitorii bisericeşti, chiar pentru vreme scurtă, să părăsească uşile şi să zăbovească în rugăciune.