File de pateric...
Zis-a avva Anuv: „De când s-a chemat numele lui Hristos peste mine, nu a ieşit minciună din gura mea”
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 37.
Din catehism...
De unde s-a luat numărul de şapte Laude?
Numărul şapte, potrivindu-se stihului 164 din Psalmul 118: „De şapte ori pe zi Te-am lăudat”, a avut înrâurire covârşitoare la alcătuirea celor şapte Laude. Sfântul Ioan Casian Îi aprobă pe cei „ce iau parte la aceste adunări de şapte ori pe zi, spre a cânta lauda Domnului”[1], cu toate că lui i se pare că începutul celor şapte Laude ar fi aşezat de puţin timp. F... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 35 Laod. zice:
Nu se cuvine creştinilor să părăsească Biserica lui Dumnezeu şi să se îndepărteze, şi să invoce pe îngeri, şi să facă adunări, căci acestea sunt oprite. Deci, de se va afla cineva că stăruieşte în idolatria aceasta ascunsă, să fie anatema, căci a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi a venit la idolatrie.