Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Ca în fiecare an, Parohia Sfântul Antonie cel Mare din Cluj-Napoca, îşi va sărbători hramul pe 17 ianuarie 2024, astfel duminică 14 ianuarie 2024, se va săvârşi Sfânta Liturghie de un ales sobor de preoţi și diaconi cu începere de la ora 09.00 când vom avea bucuria de a-l avea în mi... mai mult
     
Articol publicat în 7-1-2024

Aveţi acum posibilitatea să redirecţionaţi 3,5% din impozitul pe care l-aţi plătit în cursul anului precedent pentru Parohia Ortodoxă Sfântul Antonie cel Mare (Sopor-Cluj-Napoca), Protopopiatul Cluj II, jud. Cluj. Dacă nu aţi depus formularul pentru un alt scop nobil aveţi acum posi... mai mult
     
Articol publicat în 1-1-2024

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a transmis către presă o serie de precizări în legătură cu „poziția Bisericii față de parteneriatul civil în general”. Vasile Bănescu a subliniat că „parteneriatul civil legalizează concubinajul, îi deresponsabilize... mai mult
     
Articol publicat în 26-5-2023
File de pateric...
Un bătrân avea un îngrijitor care locuia la sat şi s-a întâmplat că odată zăbovind îngrijitorul i-au lipsit cele de trebuinţă bătrânului. Şi încă zăbovind, i-au lipsit cu totul cele de trebuinţă şi lucrul mâinilor lui, pe care îl lucra la chilie. Şi se necăjea, fiindcă nici nu putea lucra, nici cele trebuincioase nu avea. Şi a zis ucenicului său: „Te duci până în s... mai mult
Patericul, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 456.Din catehism...
Vorbeşte Sfânta Scriptură despre lipsa de păcat a Mântuitorului?
Da. Chiar Mântuitorul spune către iudei: „Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat?” (In 8, 46). Iar Sfântul Apostol Pavel arată că Iisus Hristos a fost fără de păcat, dar că în acelaşi timp a purtat neputinţele noastre de pe urma păcatului şi a fost ispitit. „Că nu avem un Arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci Unul după asemănarea noastră ... mai multDin Sfintele Canoane...
Can. 86 Vasile cel Mare zice:
Iar viclenilor encratiţi, în privinţa propunerii lor faimoase, pentru ce nu mâncăm şi noi orice, să li se spună că noi ne îngreţoşăm şi de cele de prisosinţă ale noastre. Căci după cuviinţă leguminoasele de iarbă la noi sunt ca (şi) carnea; iar potrivit deosebirii celor folositoare, ca şi în verdeţuri, pe cea vătămătoare o separăm de cea asemănătoare, aşa şi între... mai mult