Prima şedinţă a Sfântului Sinod în 2012:
Sfântul Sinod s-a reunit astăzi, 16 februarie, în şedinţă de lucru, pentru prima dată în anul 2012. Lucrările Sfântului Sinod se desfăşoară sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, în Sala Sinodală.

Patriarhul României şi-a început cuvântul din deschiderea lucrărilor aducând mulţumiri lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra lucrării tuturor ierarhilor din eparhii, în ţară şi străinătate, şi a felicitat pe cei care au sporit în fapte bune de pastoraţie, de misiune şi de zidire sufletească şi materială.

Totodată, Preafericirea Sa şi-a exprimat bucuria faţă de lucrările misionare ce se desfăşoară în Eparhiile Patriarhiei Române arătând că păstorii de suflete, ierarhi, preoţi, monahi, ieromonahi, arhimandriţi, protosingheli, aduc speranţă acolo unde este deznădejde şi aduc bucurie acolo unde este întristare.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat lucrarea Bisericii de întrajutorare care se desfăşoară în aceste zile în zonele sinistrate de căderile masive de zăpadă, arătând că această lucrare trebuie continuată.

”Tot ceea ce vine în viața noastră și în comunitate cere de la noi mai multă responsabilitate și în același timp mai multă într-ajutorare frățească. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca întotdeauna să lucrăm pentru pacea, unitatea și misiunea Bisericii, întrucât noi suntem doar slujitori, nu suntem stăpâni în Biserică, suntem chemați să slujim și suntem chemați să aducem harul iubirii Preasfintei Treimi la toate nivelurile, eparhial, protopopie, parohie, mănăstire, schit, ca lumea să simtă că Dumnezeul nostru este iubire și această iubire se manifestă prin cei care au Duhul lui Hristos și devin mâinile iubirii lui Hristos pentru semenii lor”, a spus Preafericirea Sa.

Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate domeniile ei de activitate. Sfântul Sinod se compune din: Patriarh şi toţi mitropoliţii, arhiepiscopii, episcopii eparhioţi, episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari şi arhiereii-vicari în funcţiune. Sfântul Sinod se întruneşte anual în cel puţin două şedinţe de lucru în perioadele de primăvară şi toamnă, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, dar se poate întruni şi în şedinţe solemne.

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române se desfăşoară la Reşedinţa Patriarhală astăzi, 16 februarie şi mâine, 17 februarie.

Sursa

           

Articol publicat în 16-2-2012