Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Asuprirea fiilor lui Israel în Egipt.
2: Moise.
3: Chemarea lui Moise.
4: Minunile lui Moise.
5: Moise la Faraon.
6: Moise trimis din nou la Faraon.
7: Plăgile Egiptului.
8: Alte trei plăgi asupra Egiptului: broaște, țânțari și tăuni.
9: Alte trei plăgi asupra Egiptului: moarte mare în vite, bube pe Egipteni și grindină.
10: Lăcuste și întuneric în pământul Egiptului.
11: Vestirea plăgii a zecea.
12: Mielul pascal și moartea întâilor născuți ai Egiptenilor.
13: Sfințirea celor întâi-născuți.
14: Trecerea prin Marea Roșie.
15: Cântarea lui Moise.
16: Mana.
17: Apă din piatră.
18: Ietro la Moise.
19: Pregătirea pentru primirea legii.
20: Cele zece porunci.
21: Rânduieli pentru casnici și pentru ucideri.
22: Pedeapsa pentru furt și alte păcate.
23: Despre sărbători.
24: Moise se suie a doua oară pe Muntele Sinai.
25: Rânduieli pentru cortul adunării.
26: Facerea cortului.
27: Altarul jertfelor și împrejmuirea cortului.
28: Veșmintele sfințite.
29: Sfințirea preoților.
30: Altarul tămâierii.
31: Meșterii cortului. Serbarea zilei de odihnă și tablele legii.
32: Vițelul de aur.
33: Moise se roagă pentru popor. Dorește să vadă slava Domnului.
34: Alte table ale legii.
35: Păzirea zilei de odihnă. Darea de bună voie. Chemarea meșterilor.
36: Alcătuirea cortului sfânt.
37: Odoarele sfinte din cort.
38: Curtea cortului și lucrurile din ea.
39: Veșmintele preoțești.
40: Sfințirea cortului.