Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Can. 27 ap. - Osândirea clericilor care bat:
Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul sau diaconul care ar bate pe credincioşi care păcătuiesc, ori pe necredincioşii care au săvârşit nedreptate şi care prin astfel de lucruri voiesc să-i înfricoşeze, pentru că Domnul nu ne-a învăţat aceasta, ci dimpotrivă, El fiind lovit, nu a dat lovitura înapoi, fiind ocărât, nu răspunde prin ocară şi pătimind nu ameninţă (1 Pt 2, 23).

->