Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Petru, preot al celor de la Dia, dacă vreodată se ruga cu vreunii, fiindcă pentru preoţie era silit să stea înainte cu smerită cugetare, se punea pe sineşi mai pe urmă, mărturisindu-se, prec... mai mult


->
Adaus