Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Se spunea despre avva Tithoe, că nu-şi lăsa în jos degrabă mâinile, când sta la rugăciune şi se răpea mintea lui în sus. Deci de se întâmpla ca fraţii să se roage împreună cu el, se s... mai mult

Zis-a awa Tithoe, că: „Înstrăinare este a-şi stăpâni omul gura sa”.

Un frate l-a întrebat pe avva Tithoe: „Cum voi păzi inima mea?” Şi i-a zis lui bătrânul: „Cum vom păzi inima noastră, fiind deschisă limba noastră şi pântecele?”

Spunea avva Matoe despre avva Tithoe, că nu găseşte vreun om care să-şi deschidă gura sa cu vreun lucru asupra lui. Ci precum aurul cel lucrat stă în cumpănă, aşa şi avva Tithoe.

Şezând odată avva Tithoe la Clisma, gândind şi socotind, i-a zis ucenicului său: „Sloboade apă la finici, fiule!” Iar acela i-a zis: „Suntem la Clisma, avvo”. Zis-a bătrânul: „La Cl... mai mult

Şezând odată avva Tithoe, un frate se afla aproape de dânsul; şi neştiind, a suspinat. Şi n-a socotit că a fost fratele aproape de dânsul, (că era întru uimire). Şi făcând metanie, a zis... mai mult

Un frate l-a întrebat pe avva Tithoe, zicând: „Care este calea care duce la smerenie?” Zis-a bătrânul: „Calea smereniei aceasta este: «Înfrânarea şi rugăciunea şi a te avea pe tine ded... mai mult


->
Adaus