Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 3 4 5 »

Avva Arsenie, fiind încă în palatele împărăteşti, s-a rugat lui Dumnezeu zicând: „Doamne, îndrumează-mă, ca să ştiu cum mă voi mântui”. Şi i-a venit glas zicându-i: „Arsenie, fu... mai mult

Acesta [avva Arsenie], după ce s-a dus la viaţă pustnicească, iarăşi s-a rugat, acelaşi cuvânt zicând (Mt 26, 44) [„Doamne, îndrumează-mă, ca să ştiu cum mă voi mântui”]. Şi a auz... mai mult

Odată au venit dracii la avva Arsenie în chilie, năcăjindu-l. Şi venind cei ce slujeau lui şi stând din afară de chilie, l-au auzit strigând către Dumnezeu şi zicând: „Dumnezeule, nu mă... mai mult

Se zicea pentru dânsul [avva Arsenie], că precum în palat nimeni nu purta haine mai bune decât dânsul, tot aşa nici în Biserică nimeni nu purta mai dispreţuite (de nimica) decât dânsul

A zis un oarecare fericitului Arsenie: „Cum noi din atât învăţătură şi întelepciune nimic nu avem, iar aceşti ţărani egipteni au dobândit atâtea fapte bune?” Zis-a avva Arsenie lui: ... mai mult

Întrebând avva Arsenie oarecând pe un bătrân egiptean pentru gândurile sale, un altul, văzându-l, i-a zis: „Avvo Arsenie, cum atâta învăţătură latinească şi elinească având, între... mai mult

A venit odată fericitul Teofil, arhiepiscopul [Alexandriei], cu un dregător la avva Arsenie şi l-a rugat pe bătrân să audă de la el cuvânt. Iar bătrânul, tăcând puţintel, i-a răspuns: ... mai mult

Altădată, vrând iarăşi arhiepiscopul [Teofil al Alexandriei] să meargă la avva Arsenie, a trimis întâi să ştie de-i va deschide uşa. Iar bătrânul i-a trimis acest răspuns, zicând: „D... mai mult

Un frate a rugat pe avva Arsenie ca să audă cuvânt de la el. Şi i-a zis lui bătrânul: „Pe cât îţi este cu putinţă, sârguieşte-te ca lucrarea ta cea dinlăuntru să fie după Dumnezeu ş... mai mult

Zis-a iarăşi [avva Arsenie]: „De vom căuta pe Dumnezeu, Se va arăta nouă; şi de-L vom ţine pe El, va rămâne cu noi”

1 2 3 4 5 »


->
Adaus