Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Zis-a un bătrân: „De ştie monahul vreun loc care are sporire şi pentru trebuinţele trupului nu se duce acolo, unul ca acesta nu crede că este Dumnezeu”.

Un frate l-a întrebat pe un bătrân zicând: „Cum, părinte, neamul nostru nu poate să ştie nevoinţa părinţilor?” Şi a răspuns bătrânul: „Pentru că nu-L iubeşte pe Dumnezeu, nici nu... mai mult

Un frate l-a întrebat pe un bătrân zicând: „Care este lucrul înstrăinării?” Şi i-a răspuns bătrânul: „Știu un frate înstrăinat, care s-a aflat la biserică şi întâmplător s-a f... mai mult

Povestit-a unul din părinţi: „Erau doi fraţi aproape de el, unul străin şi altul cunoscut. Şi cel străin era puţin mai lenevos, iar cel cunoscut foarte osârduitor. Şi s-a întâmplat de a ... mai mult

Un frate înstrăinându-se, l-a întrebat pe un bătrân: „Vreau să mă duc la ale mele”. Şi i-a zis lui bătrânul: „Aceasta s-o ştii, frate, că venind din lume aici, aveai pe Domnul care ... mai mult

Un frate cerea binecuvântare de la un bătrân, silindu-se să meargă în cetate. Iar bătrânul a zis către el: „Nu te sili să mergi în cetate, ci sileşte-te să fugi de cetate şi aşa te ve... mai mult

Doi fraţi trupeşti s-au dus să locuiască într-o mănăstire, dintre care unul pustnic, iar celălalt cu ascultarea şi orice îi zicea lui părintele, fără iscodire făcea. Astfel, îi zicea de... mai mult

Zis-a un bătrân: „Deşi s-au ostenit aici sfinţii, au luat de acum şi partea la odihnă”. Aceasta o zicea pentru că erau slobozi de grija lumii.

Zis-a un bătrân: „Monahul cel care după ce s-a lepădat de lume, se dă pe sine iarăşi la răspândirea şi osteneala acestei ticăloase vieţi, la a da şi a lua, este asemenea cu un sărac ti... mai mult

Zis-a un bătrân: „Mai bine este a locui cu trei care se tem de Domnul decât cu mulţi care nu au frică de Dumnezeu. Căci în zilele cele mai de pe urmă la chinovii, dintr-o sută abia de se vo... mai mult

1 2 »


->
Adaus