Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Povestesc unii despre un bătrân, că şezând în chilie, a venit la dânsul noaptea un frate şi l-a auzit înăuntru sfătuindu-se cu cineva şi zicând: „O, răule, până când? Du-te de la mi... mai mult

Zis-a un bătrân: „Omul cel ce are în tot ceasul înaintea sa moartea, biruieşte slăbirea sufletului”.

Zis-a iarăşi: „Aurul sau argintul de îl va pierde cineva, poate în locul lui să afle altul. Dar vremea pierzând-o, alta nu va mai putea afla în locul ei”.

Venit-a odinioară un bătrân la alt bătrân. Şi vorbind ei, a zis unul: „Eu am murit lumii”. I-a răspuns celălalt: „Să nu nădăjduieşti în tine, frate, până când vei ieşi din trup,... mai mult

Zis-a un bătrân: „Ostaşul sau vânătorul ieşind la război nu se mai îngrijeşte de nimic, dacă se va răni sau va scăpa, căci amândoi numai de sine se îngrijesc. Aşa se cade şi călug... mai mult

Zis-a un bătrân: „Precum nimeni nu poate nedreptăţi pe cel ce șade aproape de împărat, aşa şi satana nu poate să ne strice nimic nouă, de va fi sufletul nostru aproape de Dumnezeu. Căci ... mai mult

Grăiau bătrânii: „Trei puteri ale satanei sunt care merg înaintea a tot păcatul: uitarea, neîngrijirea şi pofta. Dacă vine uitarea, se naşte neîngrijirea şi negrija naşte pofta. Cel ce n... mai mult

Zis-a un bătrân: „Deprinde-te cu tăcerea şi nu te îngriji de nimic! Ia aminte la învăţătura ta, culcându-te şi sculându-te cu frica lui Dumnezeu şi nu te vei teme de năravurile tale ce... mai mult

Zis-a un bătrân către un frate: „Diavolul este vrăjmaşul, iar tu eşti casa. Deci, vrăjmaşul nu încetează să arunce în casa ta orice află, toată răutatea turnând-o. Însă tu să nu t... mai mult

Zicea unul din bătrâni: „Când se acoperă ochii boului, atunci el se suceşte şi umblă în rânduială, iar de nu îi acoperi ochii, nu se supune. Aşa şi diavolul: de va apuca să închidă o... mai mult

1 2 »


->
Adaus