Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Fost-a un bătrân oarecare, ce mânca în toată ziua câte trei posmagi (pesmeţi). Cândva, a venit la el un frate şi şezând ei să mănânce pâine, au pus fratelui trei posmagi şi văzând b... mai mult

La un sihastru oarecare obişnuia un preot să meargă pentru aducerea Sfintelor Taine, fiindcă el nu ieşea afară. Deci a venit cineva la sihastru şi l-a pârât pe preot grăind nenumărate prih... mai mult

Au fost doi fraţi mari într-o mănăstire de obşte şi s-au învrednicit a vedea un dar oarecare unul către altul. Odată, a ieşit unul într-o zi de vineri afară din mănăstire şi a văzut pe... mai mult

Un bărbat sfânt a văzut pe cineva păcătuind şi lăcrimând cu amar şi a zis: „Acesta astăzi a greşit, iar eu mâine voi greşi negreşit. Şi acesta se va pocăi negreşit, iar eu nu mă vo... mai mult

Un frate l-a întrebat pe cineva din bătrâni: „Iată, mi se întâmplă să văd un om făcând o faptă şi o spun altuia. Oare nu este aceasta clevetire?” Şi i-a răspuns bătrânul: „De gr... mai mult

Auzit-a oarecare dintre sfinţi, că a căzut un frate în curvie şi a zis: „O, rău a făcut!” Iar după puţine zile a răposat fratele. Şi a venit îngerul cu sufletul fratelui către bătrâ... mai mult

Zis-a oarecare dintre sfinţi: „Nu este poruncă mai mare decât aceasta: «Să nu judeci pe fratele tău şi pentru aceasta nu vei fi judecat» [Mt 7, 1; Lc 6, 37]. Iar de-l vezi pe fratele tău gr... mai mult

Un oarecare bătrân mare şedea în Siria, între hotarele Antiohiei şi avea un frate, care era gata să judece, de vedea pe vreun frate greşind. Deci, de multe ori îl învăţa pe dânsul bătrâ... mai mult

Aproape de un bătrân trăia un frate care era puţin mai trândav în nevoinţă. Lângă acesta, când trăgea să moară, şedeau unii din fraţi şi văzând bătrânul că se duce din trup vesel... mai mult

Povestit-a un bătrân: „Şezând eu odinioară într-o pustie adâncă, a venit un frate de la chinovie să mă caute. Şi eu l-am întrebat: „Cum se află părinţii?” Iar el mi-a zis: „Bine... mai mult

1 2 »


->
Adaus