Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 2 »

Au venit unii odată să-l facă pe avva Isaac [preotul chiliilor] preot și auzind el a fugit în Egipt și s-a dus într-o țarină și s-a ascuns între buruieni. Deci, au alergat părinții pe urm... mai mult

Zis-a avva Isaac [preotul chiliilor]: Când eram mai tânăr, ședeam cu avva Kronie și niciodată nu mi-a zis să fac vreun lucru, cu toate că era bătrân și tremura; ci singur se scula și-mi da... mai mult

Avva Isaac [preotul chiliilor] și avva Avraam erau împreună locuind, și intrând avva Avraam, l-a aflat pe avva Isaac plângând. Și i-a zis lui: „Ce plângi? Și a zis bătrânul: „Pentru ce... mai mult

Zis-a avva Isaac [preotul chiliilor]: „Ştiu pe un frate, care seceră în țarină şi a voit să mănânce un spic de grâu și a zis stăpânului țarinei: «Voiești să mănânc un spic de grâ... mai mult

Zis-a iarăși [avva Isaac preotul chiliilor] fraților: „Nu aduceți aici copii, că patru biserici în Schit s-au pustiit pentru copii”

Se spunea pentru avva Isaac [preotul chiliilor], că cenușa cădelniței din vremea liturghiei cu pâinea sa o mânca

Spunea avva Isaac [preotul chiliilor]: „Părinții noștri și avva Pamvo purtau haine vechi cu multe cusături și sevenia, iar acum scumpe purtați. Duceți-vă de aici! Ați pustiit cele de aici... mai mult

Povestit-a unul din părinți că a venit odată unul din frați, purtând un culion mic în biserica Chiliilor, înaintea lui avva Isaac [preotul chiliilor] și l-a gonit bătrânul, zicând că locu... mai mult

Zis-a avva Isaac [preotul chiliilor]: „Niciodată nu am băgat în chilia mea cuget asupra fratelui ce m-a necăjit și eu m-am silit să nu las frate în chilia lui, care să aibă asupra mea cuget

S-a bolnăvit de mare boală avva Isaac [preotul chiliilor] și a petrecut multă vreme într-însa. Și i-a făcut fratele puțină fiertură și a pus într-însa și prune și nu voia bătrânul s... mai mult

1 2 »


->
Adaus